top of page
IMG_9866.JPG

STAJ NAN REPWODIKSYON PYE BWA

Nature Design ap ofri yon teknisyen agrikòl dinamik twa mwa staj avèk frè nan domèn repwodiksyon pye bwa sitou nan grefaj ak jesyon pepinyè. Ou menm ki enterese, ranpli fòm sa a pou w enskri.

1.Screenshot 2022-03-30 at 1.14.26 PM.png
bottom of page